Projekt

Az Európai Program keretében fogtak összes a határmenti együttműködéshez a magyarországi és romániai partnerek egy nemes cél megvalósítása érdekében.

A cél közös: egy kulturális híd építése!

 amely a határ menti területeken élő tehetségek fejlesztését, társadalmi értékekeink közös erősítését, összekapcsolását szolgálja!

 

A “Virtuális Színház-Kulturális-Híd” projekt a helyi kulturális értékek összekapcsolásán keresztül, három célterületen kíván integrált kereteket biztosítani: virtuális infrastruktúra, tehetséges fiatalok fejlesztése, valamint a határmenti együttműködés. E három terület integrált fejlesztésén keresztül, a fiatal tehetségek segítését kívánjuk elősegíteni.

A projekt alapját a partnerek által azonosított hasonlóságok és a határ menti területeken azonosított problémák adták:

  • IKT infrastruktúra hiánya
  • Tehetségfejlesztő programok hiánya
  • Virtuális kompetenciák fejletlensége
  • Határmenti együttműködések esetlegessége

Célkitűzés

Hosszú távú cél: Közös értékekre építve egy hosszú távú, határon átnyúló, fenntartható partnerség kialakítása, amely a fiatalok és kulturális csoportok összekapcsolásán keresztül elősegíti a “Virtuális Színház” koncepció megvalósítását és kiteljesedését. Az együttműködés célja nem csupán abban rejlik, hogy bevezessünk egy újszerű szemléletet, hanem abban is, hogy összefogással, a tehetséges fiatalok közös segítésén és menedzselésén keresztül, egy olyan kulturális hidat építsünk, amely innovatív módszertanával támogatja a virtuális kompetenciák fejlesztését,  határok nélkül.

Specifikus célok: Új, innovatív tartalmak és szolgáltatások kialakítása, interaktív funkciókkal ellátott információs rendszer - Virtuális Színház, mint virtuális közösség- kialakítása és továbbfejlesztése. A projekt kapcsán, a határ mentén lehetőség nyílik új turisztikai attrakciók, programok bevezetésre, ezáltal a térség kulturális sokszínűségének erősítésére, új szakmai és ágazatközi kapcsolatok kialakítására és ápolására.

A projekt az Inno-Motive Nonprofit Kft. és a Csiky Gergely Állami Magyar Színház közös munkájának eredménye. A közös fejlesztés már a projekt tervezésekor megindult. A megvalósítás alatt, a két partner szoros, összehangolt munkája a fiatal tehetségek és virtuális közösségek érdekében zajlik.

A fejlesztés három fázisban történik:

I. Módszertani munka

II. Mentori Tehetség Program

III. Finálé felkészítés

0
Még nincs értékelve