Program

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a korábbi INTERREG III.A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a 2007-2013 programozási időszakban kerül megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a  két ország szomszédos határvonalán.

Az út a magyar - román határ menti területek közös gazdasági és társadalmi integrációja előtt, 2007. december 21-én nyílt meg,  amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a program megvalósítását szabályozó programdokumentumot. A hét éves időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre.
 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programról, amelynek átfogó célja közelebb hozni egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határ menti térség alapvető erősségeire építve.

A programban meghatározott prioritások a fejlesztési lehetőségek széles skáláját biztosítják a programterületen. A 2 prioritás: az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben.

Az együttműködési program átfogó stratégiai célja: közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Pályázatokat a program két prioritási tengelyének keretén belül megszabott alapvető beavatkozási területeken lehet benyújtani, amelyek együttesen a program átfogó céljának a megvalósulását segítik elő.

1. prioritási tengely: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása

1.2.2. Közösségi kapcsolódási programok kialakítása

Programterület

A támogatásra jogosult határmenti terület Magyarország délkeleti és keleti, illetve Románia északnyugati és nyugati területeit foglalja magában. Négy-négy egymással szomszédos magyarországi, illetve romániai megyéből áll.

Földrajzilag a terület a Kárpátok hegység és a Kárpát-medence részét képezi; magyar oldalon a teljes terület a magyar Alföld része, míg a román terület több részből tevődik össze: a Nyugati Román Alföld, a Nyugati-hegység, illetve a Nyugati-Kárpátok (Muntii Apuseni) kisebb része is ide tartozik.

A határmenti megyéken több folyó folyik keresztül, amelyek Romániában erednek és Magyarországon ömlenek a Tiszába (a Maros, a Körös, a Berettyó és a Szamos). Mivel ezek a folyók összekötik egymással a szomszédos megyéket, különleges lehetőséget kínálnak a határon átnyúló együttműködésre. Az államhatár teljes hossza 448 km, ebből 415,8 km szárazföldi, 32,2 km pedig folyami határ (a Maros, Körös és Szamos folyókon).
 

A nyolc megye teljes területe 50.454 km2, ennek 43,7%-a Magyarországon, 56,3%-a Romániában található. A magyar terület Magyarország teljes területének 23,7%-át, a romániai terület Románia teljes területének 11,9%-át teszi ki. 2004-ben a terület összlakossága meghaladta a négymillió főt, amelynek csaknem fele Magyarországon, a felénél valamivel nagyobb része pedig Romániában él. A magyar oldalon Magyarország lakosságának csaknem egyötöde (19,7%), a román oldalon pedig a román összlakosság 9,7%-a él.

Jelen projekt Magyarországon Csongrád megyében, Romániában Temes megyében valósul meg.

0
Még nincs értékelve