EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A PROGRAMUNK MINDENKI SZÁMÁRA NYITOTT! A MENTORI PROGRAM MELLETT, SZÁMOS EGYÉB LEHETŐSÉG NYÍLIK A BEKAPCSOLÓDÁSRA.

KERESSÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

Fiatalok

A tehetségfejlesztő programra jelentkező, de be nem válogatott fiatalok, a program megvalósításába részt vehetnek (szervezői oldalon).

Virtuális Kórus

A „FINÁLÉ” előadás zenei háttéréhez ún „Virtuális Kórus” válik szükségessé. Így, azon (akár távoli kistelepülésen élő) énekelni tudó és szerető fiatalok jelentkezését is várjuk, akik a virtuális kórus tagjaként, felénekelnek velünk együtt egy dalt, ami az előadás részévé válik.

Jelmeztervezők és varrónők

A színpadi előadás előkészítéséhez jelmezek tervezése és gyártása is szükséges. Várjuk továbbá olyan kézügyességgel rendelkező fiatalok jelentkezését, akik díszlettervezésben, jelmezkészítésben a stáb és a rendező segítségére lesznek. A produkcióhoz szükséges kellékeket és alapanyagokat szervezetünk biztosítja.

Önkéntesek

Várjuk azon önkéntesek jelentkezését, akik segítségünkre lesznek a program megvalósítás során. A feladatok között fiatalok toborzása, rendezvények szervezésében való közreműködés, mentori asszisztensi feladatok ellátása, a projekt-team szakmai munkájának támogatása szerepel. Azokkal, akik kedvet éreznek bekapcsolódni, önkéntes szerződést kötünk.

Tehetségfejlesztő szakemberek

A program keretében a szakmai módszertani munka kölcsönös tudásmegosztáson alapul. Várjuk azon kollégák jelentkezését, akik kedvet éreznek a programhoz, és szívesen vállalják, hogy bekapcsolódnak a mentori munka egyes fázisaiba. A program ideje alatt, a tehetségfejlesztő szakemberek önkéntes alapon tevékenykednek.

Iskolák

A program egyik fő célkitűzése között szerepel a Magyarország- Románia közötti partnerhálózat kialakítása. Olyan iskolák jelentkezését várjuk, akik tehetségprogrammal rendelkeznek, vagy ennek kidolgozása előtt állnak- és határon átnyúló kapcsolatrendszerüket bővíteni szeretnék, valamint a program végén megrendezésre kerülő FINÁLÉ előadást az iskolájukban szívesen megtekintenék. Ennek lényege, hogy a produkciót az iskola aulájában, internetes közvetítéssel, az iskola diákjai élőben figyelemmel kísérhetik. A technikai hátteret a program biztosítja.

Szervezetek

A programunk minden érdeklődő számára nyitott, így várjuk azon szervezetek, tehetség pontok, tehetség tanácsok, tehetségfejlesztő szakemberek jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának be a „Virtuális Színház” tehetségfejlesztő program módszertani adaptációjába, továbbfejlesztésébe vagy bármilyen szakmai munkába!

Fogyatékkal élő fiatalokkal foglalkozó szervezetek

Különös hangsúlyt szeretnénk fektetni a hátrányos helyzetű fiatalok programba történő bevonására. Hosszú távú céljaink között szerepel, hogy a projekt keretében kidolgozott módszertant, más, kiemelten a fogyatékkal élő fiatalok terápiás gyógyításához is tudjuk adaptálni! Ezért, várjuk azon szervezetek jelentkezését is, akik ebben segítségünkre lennének! Továbbá, olyan fogyatékkal élő fiatalok jelentkezést is szívesen vesszük, akik a program során, valamely részfeladat megvalósításában működnek közre (pl: informatikus).

Vállalkozások- HR vezetők

Várjuk azon vállalatok, kis- és középvállalkozások jelentkezését, amelyek a Corporate Social Responsibility kertében- bármilyen formában támogatni kívánják a kezdeményezésünket, ezáltal a tehetséges fiatalokat. A program komplexitása miatt, bármilyen típusú segítségnyújtást szívesen veszünk (pl: személyszállítás, pólók, fiataloknak kellékek, hangszerek). 

Kulturális Irodák/rendezvényszervezők

A program egy újszerű, innovatív rendezvénytípus kidolgozásán munkálkodik. Turisztikai szakemberek jelentkezését várjuk, akik a jövőben a virtuális színházi produkciót, mint rendezvény elemet beépítik kínálatukba, mint a városi rendezvénysorozatuk egyik elemét.

Együttműködés formája

Az együttműködő partnerekkel  együttműködési megállapodást kötünk, amelynek keretében rögzítésre kerülnek az együttműködés területei és formája. A partnereink bannerjeit a honlapunkon közzétesszük, valamint a próbákra, rendezvényeinkre szeretettel várjuk Őket!

Minden új ötletet, együttműködési módozat-javaslatot  is szívesen veszünk!

Kérjük, hogy együttműködési szándékát az info@e-theatrum.eu e-mailcímen jelezzék felénk és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

Együttműködési Megállapodás MINTA letölthető itt.

0
Még nincs értékelve